• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - nabava toplocinčanih kontejnera

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu metalnih toplocinčanih kontejnera 1,1mstandardni,
Tender broj: 06-02-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE