• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uredski materijal i pribor

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku roba uredskog materijala i probora,
Tender broj: 06-21-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE