• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - rotacioni silosni posipač

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku novog rotacionog silosnog posipača za montažu na kamion,
Tender broj: 06-27-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE