• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - vodovodni i kanalizacijski materijal

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluge – nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-23-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE