• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - nabava goriva

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – nabava goriva,
Tender broj: 06-16-01-1-3/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE