• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - nabava rabljenog kamiona

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – nabava rabljenog kamiona do 7,5 t kipera,
Tender broj: 06-19-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

Odluka o poništenju postupka nabave

 

ODLUKA o poništenju postupka nabave – nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-15-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE