• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o poništenju postupka nabave

 

ODLUKA o poništenju postupka nabave – nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-15-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE

Odluka o poništenju postupka nabave

 

ODLUKA o poništenju postupka nabave – nabava strojeva i kamiona,
Tender broj: 06-11-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE