• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o poništenju postupka nabave

 

Poništava se postupak javne nabave roba, nabava uredskog materijala I pribora po konkurentskom
zahtjevu za dostavu ponuda, tender broj: 06-21-01-1/16, pokrenutog na osnovu Obavijesti o nabavi
broj 1035-7-1-24-3-13/16 u informacijski sustav E-nabave na portalu Agencije za javne nabave
dana 27.09.2016. godine, zbog toga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (članak 69.
stav (2) točka d) Zakona o javnim nabavama BiH) .

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - vodovodni i kanalizacijski materijal

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluge – nabava vodovodnog i kanalizacijskog materijala,
Tender broj: 06-23-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE