• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Nabav roba - vodovodni i kanalizacijski materijal

TENDERSKA DOKUMENTACIJA


Javna nabava putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti
NABAVKA ROBA - Vodovodni i kanalizacijski material

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - nabava rabljenog kamiona

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba – nabava rabljenog kamiona do 7,5 t kipera,
Tender broj: 06-19-01-1/16, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE