• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - servis i održavanje motornih vozila

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga-analiza vode,
Tender broj: 06-18-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - vodovodni materijal

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba: nabava goriva ,
Tender broj: 06-19-01-1/17, putem Konkurentskog zatjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE