• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Plan nabave za 2015.godinu

Na temelju članka 17. Zakona o javnoj nabavi, Direktor J.P. Komunalno d.o.o. Livno, objavljuje plan nabave za 2015. godinu.

PREUZMITE PLAN