• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu plinskog klora

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba plinskoga klora,
Tender broj: 06-16-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog materijala i pribora

O D L U K A


o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba uredskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-14-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge servis i održavanje motornih vozila

O D L U K A

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge servis i održavanje motornih vozila,
Tender broj: 06-11-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE