• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za uklanjanje snijega sa seoskih puteva

O D L U K A

 

uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2015./2016. godinu,
Tender broj: 06-20-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za osiguranje motornih vozila

O D L U K A


o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga – osiguranje motornih vozila,
Tender broj: 06-17-01-1/15, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE