• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Operativni program održavanja cesta u zimskom razdoblju 2010.-2011. godine na području Općine Livno

Pod zimskom službom razumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti ceste i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

Zimsku službu na lokalnim cestama, prometnicama i ulicama grada Livna, nerazvrstanim cestama u gradu Livnu, parkirnim površinama i nogostupima provodi JP „Komunalno“d.o.o. Livno.

Ukupna dužina lokalnih cesta u Općini Livno iznosi 25,1 km.

Opširnije...