• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uključivanje vodosprema

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu radova - uključivanje vodosprema i crpne stanice u daljinski nadzor i upravljanje,
Tender broj: 06-04-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - komunalno vozilo

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu polovnog specijalnog komunalnog vozila "samopodizača",
Tender broj: 06-02-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - cisterna za vodu

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu rabljenog teretnog automobila - cisterne za pitku vodu,
Tender broj: 06-31-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE