• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka o poništenju dijela postupka - uklanjanje snijega sa seoskih putova

 

ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavku usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017.godinu,
Tender broj: 06-28-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uklanjanje snijega sa seoskih putova

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2016./2017.godinu,
Tender broj: 06-28-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uredski materijal i pribor

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku roba uredskog materijala i probora,
Tender broj: 06-21-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - sniježni plug

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavku novog sniježnog pluga za montažu na kamion,
Tender broj: 06-26-01-1/16, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE