• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uredski materijal

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu uredskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-25-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka izboru poništenju dijela postupka za nabavu usluga uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2017./2018. godinu

 

ODLUKA o poništenju dijela postupka za nabavu usluga-uklanjanje snijega sa seoskih putova za sezonu 2017.2018. godinu,
Tender broj: 06-24-01-1/17, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - nabava klora

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluga-analiza vode,
Tender broj: 06-21-01-1/17, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE