• bann1.jpg
  • bann2.jpg
  • bann3.jpg
 

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - uredski materijal i pribor

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu urefdskog materijala i pribora,
Tender broj: 06-21-01-3/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - servis i održavanje

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge: servis i održavanje motornih vozila,
Tender broj: 06-18-01-1/18, putem Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

PREUZMITE

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuditelja - održavanje opreme za dezinfekciju vode

 

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge: održavanje opreme za dezinfekciju vode,
Tender broj: 06-16-01-1/18, putem otvorenog postupka javne nabave

PREUZMITE